chuyên gia đường ống

15 năm kinh nghiệm sản xuất

Tham quan nhà máy

Phần 1: Phần máy

Phần 2: Ống hdpe

Phần 3: Ống hdpe thép Wesh

Phần 4: Phù hợp điện kết hợp

Phần 5: Ống thép lỗ tổng hợp ống hdpe

Phần 6: Lắp ống hdpe